Lukion koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut

Lukiomme koulukuraattorina on Sirkku Hanhikoski (puh. 050 466 8991) sekä koulupsykologina on Nina Mäenalanen. Heidät tavoittaa lukiomme Wilman henkilökuntarekisterin kautta.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä asioissa, jotka mietityttävät ja painavat mieltä ja joista haluaisi keskustella koulun työntekijän kanssa. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi:

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin oikeaan paikkaan tarvittavan tuen saamiseksi.

Lukiomme koulupsykologi hoitaa oppimisvaikeuksiin liittyvät asiat. Muiden mieltä askarruttavien asioiden osalta opiskelijan koulupsykologin tarpeen arvioi ensin esim. koulukuraattori, terveydenhoitaja tai opinto-ohjaaja.