POISSAOLOJEN ILMOITTAMINEN 3.9.2020

Huoltajille tiedoksi ja ohjeeksi.
Kun ilmoitat lapsesi poissaolot tämän ohjeen mukaan, niin kaikki lapsesi opettajat tietävät poissaolosta ja näin vältyt turhilta jälkiselvityksiltä.
Muutos sairauden syyn ilmoittamiseen.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille