Hammaslääkärikäynnit

Sosiaali ja terveyspalvelut eivät enää kuljeta lastanne hammaslääkäriin.
Lapsenne hammaslääkäriaika tulee suoraan kotiin.

Hammaslääkärikäynti ei ole koulun toimintaa.

Jos hammaslääkäri tai myös muu lääkäriaika sijoittuu koulupäivään,
on huoltajan anottava lupa poissaololle lääkärikäynnin ajaksi.

Vastuukysymyksen kannalta on tärkeää,
että huoltaja ilmoittaa selkeästi poissaoloajan
sekä alkamisen että päättymisen.

Opettaja voi päästää lapsen pois koulusta
vain tämän huoltajan poissaoloanomuksen perusteella.